BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pull somebody in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pull somebody in" po angielsku

pull somebody in

phrasal verb
 1. przyciągnąć kogoś, zainteresować kogoś
  The advertisement pulled me in. (Reklama zainteresowała mnie.)
  The cover of the book pulled me in and I bought it. (Okładka książki przyciągnęła mnie i kupiłem ją.)
 2. aresztować kogoś
  The cops pulled me in for speeding. (Policja aresztowała mnie za zbyt szybką jazdę.)
  He's been pulled in by the police. (On został aresztowany przez policję.)
phrasal verb
 1. wjechać i zatrzymać się
  Her car just pulled in outside. (Jej samochód właśnie podjechał i zatrzymał się na zewnątrz.)
 2. dobrze zarabiać potocznie
  I don't know much about him except that he pull in. (Nie wiele o nim wiem oprócz tego, że dobrze zarabia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo