TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyrwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrwać" po polsku

wyrwać

czasownik
 1. whip **
  • zabrać, wyrwać [przechodni]
   She whipped my phone off my hands. (Ona wyrwała mi z rąk mój telefon.)
   He tried to whip my phone from my hand but he didn't manage. (Próbował zabrać mi telefon z ręki ale mu się nie udało.)
   The policeman whipped my ID. (Policjant wyrwał mi dowód osobisty.)
 2. uptear
  • wyrwać (za korzenie lub niczym za korzenie)
 3. yoink
phrasal verb
 1. rip off , rip out of
 2. break out *
 3. pull out **
 4. rip out , rip something out
 5. tear out
 6. yank out  
 7. pluck up
idiom
 1. pry loose
 2. claw off
 1. hoick out BrE
obrazek do "yank" po polsku
czasownik
 1. pull *****   [przechodni]
  The dentist pulled my tooth yesterday. (Dentysta wyrwał mi wczoraj zęba.)
  He pulled the beetroot from the ground. (On wyrwał buraka z ziemi.)
 2. yank *
 3. extract **
 4. scramble **
  • wyrywać (sobie coś nawzajem), szamotać (się) [nieprzechodni]
   They scrambled for the last product on the shelf. (Oni szamotali się o ostatni towar na półce.)
   Two women scrambled because they both wanted to buy the last bottle of wine. (Dwie kobiety szamotały się, bo obie chciały kupić ostatnią butelkę wina.)
 5. wrestle * , także: warstle dialekt , także: warsle dialekt , także: wrassle , także: wrastle
 6. wrest
 7. avulse
phrasal verb
 1. pluck out
 2. tear along
phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. break out *
 3. break away
czasownik
 1. escape ***
 2. tear loose
 1. pull away from somebody

Powiązane zwroty — "wyrwać"

czasownik
phrasal verb
inne
idiom
rzeczownik
przysłówek
nierówno (np. wyrwać) = jaggedly

"wyrwać" — Słownik kolokacji angielskich

yank out kolokacja
 1. yank czasownik + out particle = wyrwać
  Bardzo silna kolokacja

  Your family's not yanking you out for some business reason.

  Podobne kolokacje:
rip out kolokacja
 1. rip czasownik + out particle = wypruwać, wyrwać
  Bardzo silna kolokacja

  The whole world could be ripped out from under you.

  Podobne kolokacje:
tear out kolokacja
 1. tear czasownik + out particle = wyjść w pośpiechu, wyrwać (gwałtownie ruszyć z miejsca)
  Bardzo silna kolokacja

  Maybe he'd stop feeling as if his heart had been torn out.

  Podobne kolokacje:
rip out of kolokacja
 1. rip czasownik + out przyimek = oderwać, wyrwać
  Zwykła kolokacja

  I looked up at him, and my voice ripped out of me.

  Podobne kolokacje: