PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"uwalniać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwalniać się" po polsku

uwalniać się

idiom
 1. break loose  
 2. cut loose
  • wyswobadzać się, uwalniać się
   He managed to cut loose with a jackknife. (Udało mu się wyswobodzić przy pomocy scyzoryka.)
 3. exorcise British English , exorcize American English
czasownik
 1. tear loose
 2. outgas
czasownik
 1. free *****
  • uwalniać [TRANSITIVE]
   He came and freed us from slavery. (On przyszedł i uwolnił nas z niewoli.)
   I will free you from your earthly concerns. (Uwolnię was od waszych ziemskich trosk.)
  • uwalniać (dać możliwość poruszania się) [TRANSITIVE]
   Free me from these chains and I will help you. (Uwolnij mnie z tych łańcuchów, a ci pomogę.)
   He wanted to free me after they handcuffed me but he couldn't do that without a key. (Chciał mnie uwolnić po tym, jak skuli mnie kajdankami, ale nie mógł tego zrobić bez klucza.)
   link synonim: release
  • uwalniać (od cierpienia) [TRANSITIVE]
   Only death will free me from my suffering now. (Teraz już tylko śmierć uwolni mnie od cierpienia.)
   These pills will free you from every pain. (Te tabletki uwolnią cię od każdego bólu.)
   link synonim: release
 2. loose ***
  • uwalniać, wypuszczać
   He's loosing his grip on the rope. (On wypuszcza linę z uścisku.)
   He loosed the horses. (On wypuścił konie.)
   zobacz także: extricate
 3. release ****
  • wypuszczać, uwalniać [TRANSITIVE]
   She's gone, you can release the dog. (Poszła sobie, możesz wypuścić psa.)
   He released the lion from the cage. (On uwolnił lwa z klatki.)
 4. rid **   [TRANSITIVE]
 5. relieve **
  • uwalniać (miasto podczas wojny), przychodzić z odsieczą [TRANSITIVE]
   The army relieved the town during the war. (Armia uwolniła miasto podczas wojny.)
   The troops arrived to relieve a siege of the city. (Oddziały przybyły, aby uwolnić miasto od oblężenia.)
 6. liberate *
 7. unleash *
 8. acquit
 9. emancipate
 10. absolve  
 11. unbind
 12. decontrol
 13. unshackle
 14. exempt somebody from something
 15. unyoke  
 16. unclasp
 17. disenthral British English , disenthrall American English
 18. disyoke   literary
 19. lowse
 1. set at liberty  
czasownik
 1. break free
 2. disengage
 3. toss ***
  • uwolnić się, pozbyć się informal
   Toss these things, you don't use them. (Pozbądź się tych rzeczy, nie używasz ich.)
   I tossed all my old photographs. (Pozbyłam się wszystkich moich starych fotografii.)
 4. struggle free  
 5. untether oneself
 6. debarrass
phrasal verb
 1. wrench oneself away , wrench oneself free
czasownik
 1. set somebody loose  
idiom
 1. cut somebody free , cut free
 1. secure someone's release

"uwalniać się" — Słownik kolokacji angielskich

break loose kolokacja
 1. break czasownik + loose przymiotnik = uwalniać się
  Bardzo silna kolokacja

  Now she was ready for all hell to break loose.

  Podobne kolokacje:
cut loose kolokacja
 1. cut czasownik + loose przymiotnik = wyswobadzać się, uwalniać się
  Bardzo silna kolokacja

  I think I'm right in saying she had already cut loose and never visited him.

  Podobne kolokacje:
tear loose kolokacja
 1. tear czasownik + loose przymiotnik = wyrywać się, uwalniać się
  Zwykła kolokacja

  But during the night shift, most of hell tore loose.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo