BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"oswobodzić kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oswobodzić kogoś" po polsku

czasownik
 1. release ****
  • zwolnić (z więzienia), wypuścić (na wolność), oswobodzić (kogoś) [TRANSITIVE]
   I hope they won't release him from prison this time. (Mam nadzieję, że oni nie zwolnią go tym razem z więzienia.)
   We demonstrate because we want her to be released. (Demonstrujemy, ponieważ chcemy, żeby ona została wypuszczona na wolność.)
   link synonim: free
 2. rescue ***   [TRANSITIVE]
  He's a hero - he rescued all the prisoners. (On jest bohaterem - oswobodził wszystkich jeńców.)
  We have to rescue the captives! (Musimy oswobodzić niewolników!)
 3. set free

oswobodzić kogoś

idiom
 1. cut somebody free , cut free
  • wydobywać, uwolnić kogoś, oswobodzić kogoś (np. z łańcuchów, lin)
   I need to cut myself free from these chains. (Muszę się uwolnić z tych łańcuchów.)

Powiązane zwroty — "oswobodzić kogoś"

przymiotnik
swobodny = casual +16 znaczeń
inne
rzeczownik
oswobodzenie = liberation +2 znaczenia
oswobodziciel = liberator +1 znaczenie

"oswobodzić kogoś" — Słownik kolokacji angielskich

cut free kolokacja
 1. cut czasownik + free przymiotnik = wydobywać, uwolnić kogoś, oswobodzić kogoś (np. z łańcuchów, lin)
  Luźna kolokacja

  Maybe she was trying to cut free on several levels.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo