"oswobodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oswobodzić" po polsku

oswobodzić

czasownik
  1. release ****
    • zwolnić (z więzienia), wypuścić (na wolność), oswobodzić (kogoś) [TRANSITIVE]
      I hope they won't release him from prison this time. (Mam nadzieję, że oni nie zwolnią go tym razem z więzienia.)
      We demonstrate because we want her to be released. (Demonstrujemy, ponieważ chcemy, żeby ona została wypuszczona na wolność.)
      link synonim: free
  2. rescue ***   [TRANSITIVE]
    He's a hero - he rescued all the prisoners. (On jest bohaterem - oswobodził wszystkich jeńców.)
    We have to rescue the captives! (Musimy oswobodzić niewolników!)
  3. set free
idiom
  1. cut somebody free , cut free

Powiązane zwroty — "oswobodzić"

przymiotnik
swobodny = casual +16 znaczeń
inne
rzeczownik
oswobodzenie = liberation +2 znaczenia
oswobodziciel = liberator +1 znaczenie

"oswobodzić" — Słownik kolokacji angielskich

set free kolokacja
  1. set czasownik + free przymiotnik = uwolnić, oswobodzić
    Bardzo silna kolokacja

    And then all of a sudden I was set free.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo