"admit free" — Słownik kolokacji angielskich

admit free kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przyznać się/przyznawać się wolny
  1. admit czasownik + free przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    On Sunday children through high school age are admitted free.