"originally set" — Słownik kolokacji angielskich

originally set kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): początkowo umieść
  1. set czasownik + originally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He originally set that hearing for 4:30 today, but thought better of it.