BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"uwalniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uwalniać" po polsku

uwalniać

czasownik
 1. free *****
  • uwalniać [TRANSITIVE]
   He came and freed us from slavery. (On przyszedł i uwolnił nas z niewoli.)
   I will free you from your earthly concerns. (Uwolnię was od waszych ziemskich trosk.)
  • uwalniać (dać możliwość poruszania się) [TRANSITIVE]
   Free me from these chains and I will help you. (Uwolnij mnie z tych łańcuchów, a ci pomogę.)
   He wanted to free me after they handcuffed me but he couldn't do that without a key. (Chciał mnie uwolnić po tym, jak skuli mnie kajdankami, ale nie mógł tego zrobić bez klucza.)
   link synonim: release
  • uwalniać (od cierpienia) [TRANSITIVE]
   Only death will free me from my suffering now. (Teraz już tylko śmierć uwolni mnie od cierpienia.)
   These pills will free you from every pain. (Te tabletki uwolnią cię od każdego bólu.)
   link synonim: release
 2. loose ***
  • uwalniać, wypuszczać
   He's loosing his grip on the rope. (On wypuszcza linę z uścisku.)
   He loosed the horses. (On wypuścił konie.)
   zobacz także: extricate
 3. release ****
  • wypuszczać, uwalniać [TRANSITIVE]
   She's gone, you can release the dog. (Poszła sobie, możesz wypuścić psa.)
   He released the lion from the cage. (On uwolnił lwa z klatki.)
 4. rid **   [TRANSITIVE]
 5. relieve **
  • uwalniać (miasto podczas wojny), przychodzić z odsieczą [TRANSITIVE]
   The army relieved the town during the war. (Armia uwolniła miasto podczas wojny.)
   The troops arrived to relieve a siege of the city. (Oddziały przybyły, aby uwolnić miasto od oblężenia.)
 6. liberate *
 7. unleash *
 8. acquit
 9. emancipate
 10. absolve  
 11. unbind
  • uwalniać (kogoś z niewoli), zwalniać (np. od przysięgi)
 12. decontrol
 13. unshackle
 14. exempt somebody from something
 15. unyoke  
 16. unclasp
 17. disenthral British English , disenthrall American English
 18. disyoke   literary
 19. lowse
 1. set at liberty  
 1. secure someone's release
czasownik
 1. break free
 2. disengage
 3. toss ***
  • uwolnić się, pozbyć się informal
   Toss these things, you don't use them. (Pozbądź się tych rzeczy, nie używasz ich.)
   I tossed all my old photographs. (Pozbyłam się wszystkich moich starych fotografii.)
 4. struggle free  
 5. untether oneself
 6. debarrass
phrasal verb
 1. wrench oneself away , wrench oneself free
czasownik
 1. set somebody loose  
idiom
 1. cut somebody free , cut free

powered by  eTutor logo