BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"wyzwalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyzwalać" po polsku

phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off

wyzwalać

czasownik
 1. spark **
 2. loose ***   literary
  He loosed me from the bonds. (On wyzwolił mnie z okowów.)
  You have to loose your emotions, you can't hide them. (Musisz wyzwolić swoje emocje, nie możesz ich ukrywać.)
 3. liberate *
 4. stir , ***
  • wzbudzać, wyzwalać (uczucia, wspomnienia), działać na wyobraźnię [INTRANSITIVE]
   John's declamation stirred a lot of emotion. (Deklamacja Johna wzbudziła wiele emocji.)
   This photo stirred many childhood memories. (To zdjęcie wyzwoliło wiele dziecięcych wspomnień.)
 5. prompt **
  • wywoływać (np. uczucia), wyzwalać [TRANSITIVE]
   The speech prompted angry responses. (Mowa wywołała złowrogie odpowiedzi.)
 6. unleash *
 7. emancipate
 8. relieve **
 9. unshackle
 10. manumit
  • wyzwalać (z niewolnictwa) formal
 11. disenthral British English , disenthrall American English
czasownik
 1. release ****
 2. affranchise , enfranchise
phrasal verb
 1. break out *

Powiązane zwroty — "wyzwalać"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik

"wyzwalać" — Słownik kolokacji angielskich

trigger off kolokacja
 1. trigger czasownik + off particle = wyzwalać, uruchamiać, powodować, wywołać
  Zwykła kolokacja

  I don't know what movement of his, if any, triggered off that reaction in me.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo