PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wyzwalać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyzwalać" po polsku

phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off

wyzwalać

czasownik
 1. spark **
 2. loose ***   termin literacki
  He loosed me from the bonds. (On wyzwolił mnie z okowów.)
  You have to loose your emotions, you can't hide them. (Musisz wyzwolić swoje emocje, nie możesz ich ukrywać.)
 3. liberate *
 4. stir , ***
  • wzbudzać, wyzwalać (uczucia, wspomnienia), działać na wyobraźnię [przechodni]
   John's declamation stirred a lot of emotion. (Deklamacja Johna wzbudziła wiele emocji.)
   This photo stirred many childhood memories. (To zdjęcie wyzwoliło wiele dziecięcych wspomnień.)
 5. unleash *
 6. prompt **
 7. emancipate
 8. unshackle
 9. manumit
 10. disenthral BrE , disenthrall AmE
czasownik
 1. release ****
 2. affranchise , enfranchise
phrasal verb
 1. break out *

"wyzwalać" — Słownik kolokacji angielskich

trigger off kolokacja
 1. trigger czasownik + off particle = wyzwalać, uruchamiać, powodować, wywołać
  Zwykła kolokacja

  I don't know what movement of his, if any, triggered off that reaction in me.

  Podobne kolokacje: