PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"uruchamiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uruchamiać" po polsku

uruchamiać

obrazek do "start" po polsku obrazek do "activate" po polsku
phrasal verb
 1. boot *** , boot up
  • startować, uruchamiać (komputer) [przechodni]
   My mom doesn't even know how to boot a laptop, not to mention typing. (Moja mama nie wie nawet jak uruchomić komputer, nie mówiąc o pisaniu na klawiaturze.)
   You boot a PC by pressing the largest button on the computer tower. (Peceta uruchamia się, naciskając największy przycisk na obudowie komputera.)
   Boot this computer up. (Uruchom ten komputer.)
   It takes some time for the software to boot up. (Włączenie tego programu zajmuje trochę czasu.)
 2. turn on **
 3. set off *
czasownik
 1. start *****
  • uruchamiać, zapalać (np. silnik) [przechodni/nieprzechodni]
   I don't know how to start this car. (Nie potrafię uruchomić tego samochodu.)
   Start the engine, I only have to take my bag and we can go. (Uruchom silnik, ja muszę tylko wziąć torbę i możemy jechać.)
   My wife doesn't know how to start a washing machine. (Moja żona nie umie uruchomić pralki.)
 2. activate *
 3. execute **
  • wykonywać, uruchamiać (program komputerowy) [przechodni]
   He finally executed that translating programme. (On nareszcie uruchomił ten program tłumaczeniowy.)
 4. launch ***
 5. invoke * , także: invocate
 6. run *****
  • wykonywać, uruchamiać (np. skrypt, test)
   You need to run this script in order to install the application. (Musisz uruchomić ten skrypt, żeby zainstalować aplikację.)
   I can't run the new app because it keeps freezing. (Nie mogę uruchomić nowej aplikacji, bo cały czas się zacina.)
phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off
 2. put something on , także: put on something ***
  • włączać coś, uruchamiać coś
   Put the dishwasher on. (Włącz zmywarkę.)
   He pulled a beer out of the fridge and put on TV. (On wyciągnął z lodówki piwo i włączył telewizor.)
czasownik
 1. channel ***
  • przeznaczać, uruchomić (np. fundusze na określony cel)
   A one million dollars must be channelled to those people. (Milion dolarów musi być przeznaczony dla tych ludzi.)
   The funds were channelled yesterday. (Fundusze zostały wczoraj uruchomione.)
 2. work , *****
 3. kick-start
 4. actuate
 1. deploy a style
 2. put in motion
 3. set in motion
phrasal verb
 1. boot *** , boot up

"uruchamiać" — Słownik kolokacji angielskich

turn on kolokacja
 1. turn czasownik + on przyimek = włączać (światło), odkręcać (kurek), uruchamiać (urządzenie)
  Bardzo silna kolokacja

  Now turn the light on and off a few times.

  Podobne kolokacje:
trigger off kolokacja
 1. trigger czasownik + off particle = wyzwalać, uruchamiać, powodować, wywołać
  Zwykła kolokacja

  I don't know what movement of his, if any, triggered off that reaction in me.

  Podobne kolokacje: