KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"uruchomić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uruchomić" po polsku

uruchomić

czasownik
 1. channel ***
  • przeznaczać, uruchomić (np. fundusze na określony cel)
   A one million dollars must be channelled to those people. (Milion dolarów musi być przeznaczony dla tych ludzi.)
   The funds were channelled yesterday. (Fundusze zostały wczoraj uruchomione.)
 2. work , *****
  • sprawić, żeby zadziałało; uruchomić (urządzenie) [TRANSITIVE]
   He worked my old phone. (On uruchomił mój stary telefon.)
   We managed to work the old record player. (Udało się nam uruchomić stary gramofon.)
 3. kick-start
 4. actuate
 1. deploy a style
 2. put in motion
 3. set in motion
phrasal verb
 1. boot *** , boot up
  • startować, uruchamiać (komputer) [TRANSITIVE]
   My mom doesn't even know how to boot a laptop, not to mention typing. (Moja mama nie wie nawet jak uruchomić komputer, nie mówiąc o pisaniu na klawiaturze.)
   You boot a PC by pressing the largest button on the computer tower. (Peceta uruchamia się, naciskając największy przycisk na obudowie komputera.)
   Boot this computer up. (Uruchom ten komputer.)
   It takes some time for the software to boot up. (Włączenie tego programu zajmuje trochę czasu.)
 2. turn on **
 3. set off *
czasownik
 1. start *****
  • uruchamiać, zapalać (np. silnik) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I don't know how to start this car. (Nie potrafię uruchomić tego samochodu.)
   Start the engine, I only have to take my bag and we can go. (Uruchom silnik, ja muszę tylko wziąć torbę i możemy jechać.)
   My wife doesn't know how to start a washing machine. (Moja żona nie umie uruchomić pralki.)
 2. activate *
 3. execute **
 4. launch ***
 5. invoke * , także: invocate
 6. run *****
  • wykonywać, uruchamiać (np. skrypt, test)
   You need to run this script in order to install the application. (Musisz uruchomić ten skrypt, żeby zainstalować aplikację.)
   I can't run the new app because it keeps freezing. (Nie mogę uruchomić nowej aplikacji, bo cały czas się zacina.)
phrasal verb
 1. trigger something ** , trigger off something , trigger something off
 2. put something on , także: put on something ***
  • włączać coś, uruchamiać coś
   Put the dishwasher on. (Włącz zmywarkę.)
   He pulled a beer out of the fridge and put on TV. (On wyciągnął z lodówki piwo i włączył telewizor.)

"uruchomić" — Słownik kolokacji angielskich

set in motion kolokacja
 1. set czasownik + motion rzeczownik = wprawić w ruch, uruchomić
  Silna kolokacja

  The boy took the things home and set the process in motion.

  Podobne kolokacje:
put in motion kolokacja
 1. put czasownik + motion rzeczownik = wprawić w ruch, uruchomić, włączyć
  Zwykła kolokacja

  It takes 1/25th of a second to put your body in motion.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo