TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"grant one's motion" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "grant one's motion" po angielsku

"grant one's motion" — Słownik kolokacji angielskich

grant one's motion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dotacja czyjś ruch
  1. grant czasownik + motion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "The public interest weighs in favor of granting the government's motion for a stay."