"działać na wyobraźnię" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "działać na wyobraźnię" po polsku

działać na wyobraźnię

czasownik
 1. stir , ***
  • wzbudzać, wyzwalać (uczucia, wspomnienia), działać na wyobraźnię [przechodni]
   John's declamation stirred a lot of emotion. (Deklamacja Johna wzbudziła wiele emocji.)
   This photo stirred many childhood memories. (To zdjęcie wyzwoliło wiele dziecięcych wspomnień.)
 1. stimulate somebody's imagination
 2. capture somebody's imagination