"wyrwać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrwać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

wyrwać się

phrasal verb
 1. get away **
  • odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
   I need to get away from this meeting, it's too boring. (Muszę się wyrwać z tego spotkania, jest zbyt nudne.)
   I had to get away from the lecture because I wasn't feeling good. (Musiałem wyjść z wykładu, bo nie czułem się dobrze.)
 2. break out *
 3. break away
czasownik
 1. escape ***
 2. tear loose
czasownik
 1. pull *****
  • wyciągać, wyrywać [TRANSITIVE]
   The dentist pulled my tooth yesterday. (Dentysta wyrwał mi wczoraj zęba.)
   He pulled the beetroot from the ground. (On wyrwał buraka z ziemi.)
 2. yank *
 3. extract **
 4. scramble **
  • wyrywać (sobie coś nawzajem), szamotać (się) [TRANSITIVE]
   They scrambled for the last product on the shelf. (Oni szamotali się o ostatni towar na półce.)
   Two women scrambled because they both wanted to buy the last bottle of wine. (Dwie kobiety szamotały się, bo obie chciały kupić ostatnią butelkę wina.)
 5. wrestle * , także: warstle dialect , także: warsle dialect , także: wrassle , także: wrastle
 6. wrest
phrasal verb
 1. pluck out
 2. tear along
czasownik
 1. whip **
  • zabrać, wyrwać [TRANSITIVE]
   She whipped my phone off my hands. (Ona wyrwała mi z rąk mój telefon.)
   He tried to whip my phone from my hand but he didn't manage. (Próbował zabrać mi telefon z ręki ale mu się nie udało.)
   The policeman whipped my ID. (Policjant wyrwał mi dowód osobisty.)
 2. uptear
  • wyrwać (za korzenie lub niczym za korzenie)
phrasal verb
 1. rip off , rip out of
 2. break out *
  • wyrwać, wyłamać, wyłamywać
   They wanted to renovate their home, so they decided to break out the old window frames first. (Chcieli odnowić dom, zatem zdecydowali że zaczną od wyrwania starych ram okiennych.)
 3. rip out , rip something out
 4. tear out
 5. yank out  
 6. pluck up
idiom
 1. pry loose
 2. claw off
 1. hoick out British English

"wyrwać się" — Słownik kolokacji angielskich

get away kolokacja
 1. get czasownik + away przysłówek = odejść, wyjść, wyrwać się (np. z nudnego spotkania)
  Bardzo silna kolokacja

  Perhaps she was the only one who had got away?

  Podobne kolokacje: