BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"porwać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "porwać kogoś" po polsku

czasownik
 1. kidnap *
  • porwać, uprowadzić
   A rich businessman was kidnapped by four masked men. (Bogaty biznesmen został porwany przez czterech zamaskowanych mężczyzn.)
   link synonim: abduct
 2. snag *
  • rozerwać, rozedrzeć (o coś), porwać (np. ubranie)
   My clothes got snagged when I walked through the forest. (Moje ubrania się porwały, jak przechodziłem przez las.)
 3. snatch *
 4. hijack , także: highjack
  • porwać, uprowadzić (np. samolot, statek, pojazd)
   On September 11, 2001, terrorists hijacked several planes. (11 września 2001 terroryści porwali kilka samolotów.)
 5. carry away
 6. ravish
 7. yoink
 8. delacerate
phrasal verb
 1. catch up **
  • porwać, porywać, złapać (np. torbę, płaszcz)
   She caught her bag up and left immediately. (Ona porwała swoją torebkę i natychmiast wyszła.)
   She had no time to talk, she just caught her phone up and left. (Nie miała czasu rozmawiać, złapała tylko swój telefon i wyszła.)

porwać kogoś

phrasal verb
 1. wash somebody away
  • porwać kogoś (o wodzie lub powodzi)
   The water washed a little girl away and she drowned. (Woda porwała małą dziewczynkę i utonęła.)
obrazek do "abduct" po polsku
czasownik
 1. sweep ***
  • zmieść, porywać [przechodni]
   She was swept into the sea. (Ona została porwana do morza.)
   We'll sweep them down the hill as they come up. (Zmieciemy ich ze wzgórza, kiedy będą się wspinać.)
   My hat was swept by the wind. (Mój kapelusz został porwany przez wiatr.)
 2. grip **
  • porywać (np. widownię, słuchaczy) [przechodni]
   His monologue gripped the audience. (Jego monolog porwał widownię.)
   Her performance gripped the listeners. (Jej występ porwał słuchaczy.)
   This kind of music grips my heart. (Ten rodzaj muzyki porywa moje serce.)
 3. abduct
 4. entrain
guitar and pluck the
czasownik
 1. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać język pisany
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 2. throb
 3. twinge
 4. lancinate
phrasal verb
 1. tear along

Powiązane zwroty — "porwać kogoś"

czasownik
phrasal verb
inne
rzeczownik
porwanie = kidnapping +3 znaczenia
porywacz = hijacker +3 znaczenia
idiom
przymiotnik
porywisty = turbulent +1 znaczenie
porywczy = passionate +4 znaczenia

powered by  eTutor logo