BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"gnać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gnać" po polsku

gnać

czasownik
 1. race *****
  • pędzić, gnać [INTRANSITIVE]
   "Hey, where are you racing?" "I can't talk, I'm late for work!" ("Hej, gdzie tak pędzisz?" "Nie mogę rozmawiać, jestem spóźniony do pracy!")
   You don't have to race like that, there's a lot of time. (Nie musisz tak pędzić, jest jeszcze dużo czasu.)
 2. tear , ****
  • pędzić, gnać informal [INTRANSITIVE]
   I saw a deer tearing along the road. (Widziałem jelenia pędzącego wzdłuż drogi.)
   W podanym znaczeniu "tear" stosujemy z przysłówkiem lub przyimkiem.
 3. belt ***
  • pędzić, gnać British English informal
   You don't have to belt, we have plenty of time. (Nie musisz pędzić, mamy mnóstwo czasu.)
   Why are you belting? (Czemu tak pędzisz?)
 4. hurtle
 5. trot *
 6. rip **
  • lecieć, pędzić, gnać, walić [INTRANSITIVE]
   The player ripped past his opponent. (Gracz przeleciał obok swojego przeciwnika.)
   She felt the bullet rip past her head. (Poczuła, jak pocisk przeleciał jej obok głowy.)
 7. shift ****
 8. double **** , dbl. (skrót)
 9. smoke , ***
  • pędzić, gnać, lecieć slang
   I smoked to my room and locked the door. (Pognałem do mojego pokoju i zamknąłem drzwi na klucz.)
   Where are you smoking? (Gdzie tak lecisz?)
 10. skirr
phrasal verb
 1. trot off
 2. tear along
 3. nip along

Powiązane zwroty — "gnać"

czasownik
wygnać = exile +2 znaczenia
phrasal verb
idiom
rzeczownik
gnanie = racing +2 znaczenia

"gnać" — Słownik kolokacji angielskich

tear along kolokacja
 1. tear czasownik + along przyimek = pędzić, gnać, rwać, wyrywać
  Zwykła kolokacja

  They were tearing along the road, away from the siren's sound.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo