Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"walić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "walić" po polsku

walić

czasownik
 1. pound ****
  • walić, tłuc (mocno uderzać) [przechodni/nieprzechodni]
   He pounded him with his fists. (On tłukł go swoimi pięściami.)
   Someone's pounding on the door. (Ktoś wali w drzwi.)
   link synonimy: hammer, bang
  • walić, łomotać (o sercu) [nieprzechodni]
   My heart was pounding when I was talking to her. (Serce mi łomotało, kiedy z nią rozmawiałem.)
   My heart pounds every time I see her. (Serce mi wali za każdym razem, gdy ją widzę.)
   link synonim: hammer
  • biec, walić (gdzieś) [przechodni/nieprzechodni]
   The crowd was pounding to the beach. (Tłum biegł na plażę.)
   Are we pounding to the club? (Walimy do klubu?)
 2. bang **
  • walnąć, rąbnąć, huknąć, walić [przechodni/nieprzechodni]
   His heart was banging uncontrollably. (Jego serce waliło w niekontrolowany sposób.)
   He accidentally banged his head against the lamp. (On przypadkowo walnął głową w lampę.)
   He's annoying, bang him. (On jest wkurzający, rąbnij go.)
   link synonimy: hammer, pound
 3. beat ****
  • uderzać, walić, rozbijać się (o coś) [nieprzechodni]
   Stop beating the hammer on the table. (Przestań walić młotkiem o stół.)
   The wind was beating against the window. (Wiatr rozbijał się o okno.)
 4. batter **
  • zbić, walić, tłuc, uderzać
   He battered the punching bag for an hour. (On tłukł worek treningowy przez godzinę.)
 5. hammer , **
  • walić
   Is that the guy who hammered you in the face? (Czy to ten facet, co walnął cię w twarz?)
   link synonimy: pound, bang
  • walić, łomotać (o sercu)
   My heart hammers when I'm scared. (Moje serce łomocze, kiedy jestem przestraszony.)
   When she saw him, her heart hammered. (Kiedy ona go zobaczyła, jej serce załomotało.)
   link synonim: pound
 6. buffet *
  • walić, bić (o coś, np. deszcz, fale)
 7. clout *
 8. knock ***
  • walić (o sercu) [nieprzechodni]
   My heart knocks loudly when I'm nervous. (Moje serce głośno wali, kiedy jestem zdenerwowany.)
   My heart was knocking when he was asking me to dance. (Moje serce waliło, kiedy on prosił mnie do tańca.)
 9. bludgeon
 10. pulsate
 11. rip **
  • lecieć, pędzić, gnać, walić [nieprzechodni]
   The player ripped past his opponent. (Gracz przeleciał obok swojego przeciwnika.)
   She felt the bullet rip past her head. (Poczuła, jak pocisk przeleciał jej obok głowy.)
 12. ming
 13. paik  
 14. eff
phrasal verb
 1. pound out
 2. bung up
czasownik
 1. bean ***
  • puknąć, walnąć (uderzyć kogoś czymś w głowę) potocznie [przechodni]
   I want to bean him with a golf club! (Mam ochotę puknąć go kijem do golfa!)
   She beaned him on the head with a frying pan. (Ona walnęła go w głowę patelnią.)
   He wanted to bean me with a bottle but I was faster. (Chciał walnąć mnie butelką, ale byłem szybszy.)
 2. sock **
  • rąbnąć, walnąć (mocno uderzyć) potocznie
   I socked my head on the wall. (Rąbnąłem głową w ścianę.)
   He socked me for calling him ugly. (Walnął mnie za nazwanie go brzydkim.)
   She socked me so hard I lost a tooth. (On rąbnęła mnie tak mocno, że straciłem ząb.)
 3. smash **
  • walnąć (np. pięścią w stół), uderzyć (np. samochodem w drzewo) [przechodni/nieprzechodni]
   He stands there, you smash his teeth in, or he does it to you. (Stoi tak, walisz go w zęby, albo on ciebie.)
   He was driving too fast, skidded and smashed into a tree. (On jechał za szybko, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo.)
 4. bash *
 5. crown **
  • walnąć, huknąć w głowę potocznie
   I crowned him, because he was talking trash. (Walnąłem go, bo gadał głupoty.)
   He crowned me for nothing. (On huknął mnie w głowę za nic.)
   You should punish your son, he crowned me. (Powinieneś ukarać swojego syna, walnął mnie.)
 6. swipe
 7. dot ** , .
 8. slug *
  • uderzyć (kogoś pięścią), walnąć (coś z dużą siłą) potocznie
   He got slugged in the face and fell to the ground. (On został uderzony w twarz i upadł na ziemię.)
 9. whack
 10. clump * , także: clomp
 11. crease
 12. clip ***
  • walnąć, uderzyć  BrE potocznie
   If he tries to kiss you, clip him. (Jeśli spróbuje cię pocałować, walnij go.)
   Why did you clip me? I just wanted to hug you. (Czemu mnie uderzyłaś? Chciałem cię tylko przytulić.)
 13. clobber potocznie
 14. dong
 15. slosh
 16. catch *****
 17. smite , także: smit
 18. lam
 19. plank *
 20. clour
 21. zonk
czasownik
 1. thump somebody *
 2. pop ***
czasownik
 1. belt ***
czasownik
 1. founder **  
  Our plan to go on a trip to Portugal foundered because we had no money. (Nasz plan, żeby pojechać na wycieczkę do Portugalii się zawalił, bo nie mieliśmy pieniędzy.)
  My initiative foundered because no one wanted to invest in my business. (Moja inicjatywa się zawaliła, bo nikt nie chciał zainwestować w mój biznes.)
phrasal verb
 1. come apart
 2. come down ***
 3. be falling down

"walić" — Słownik kolokacji angielskich

pound out kolokacja
 1. pound czasownik + out particle = głośno słuchać muzyki, walić
  Bardzo silna kolokacja

  I can't pound out 500 or 700 words a day.

  Podobne kolokacje: