BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "." po angielsku

dot **
.

rzeczownik
 1. kropka (okrągła plamka) [policzalny]
  The plane was just a dot in the sky. (Samolot był tylko kropką na niebie.)
  There are dots on the mirror, you should clean them. (Na lustrze są kropki, powinieneś je wyczyścić.)
 2. punkt [policzalny]
  Connect the dots with a line. (Połącz punkty za pomocą linii.)
 3. kropka (w alfabecie Morsa) [policzalny]
  A dot and a hyphen stand for "A" in Morse Code. (Kropka i kreska oznaczają "A" w kodzie Morse'a.)
 4. kropka (w adresie internetowym) [policzalny]
  Use your first name dot your surname as a login. (Użyj swojego imienia kropka nazwisko jako loginu.)
  Visit us at www dot etutor dot pl. (Odwiedź nas na www kropka etutor kropka pl.)
  Is there a dot between onet and pl? (Czy jest kropka pomiędzy onet i pl?)
  My website address is www dot etutor dot pl. (Adres mojej strony internetowej to www (kropka) etutor (kropka) pl.)
 5. muszelka, guziczek (łechtaczka) slang
 6. dupa, zad Australian English slang
  That girl has a nice dot! (Ta dziewczyna ma niezłą dupę!)
  He kicked me in the dot. (On kopnął mnie w zad.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. postawić kropkę (np. nad i)
  You forgot to dot the j. (Zapomniałeś postawić kropki nad j.)
 2. rozrzucić, rozsypać
  He dotted pins next to my bed. (On rozsypał szpilki obok mojego łóżka.)
  Dot these seeds in the garden. (Rozrzuć te nasiona w ogrodzie.)
 3. grzmotnąć, gruchnąć, walnąć potocznie
  Shut up or I'll dot you! (Zamknij się albo cię walnę!)
  He dotted me, took my wallet and ran. (Grzmotnął mnie, zabrał mój portfel i uciekł.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo