ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"bounce" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bounce" po angielsku

bounce **

obrazek do "bounce" po polsku obrazek do "bounce" po polsku
czasownik
 1. odbić się (od czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
  The ball bounced off the floor. (Piłka odbiła się od podłogi.)
  My phone bounced off the table, fell to the floor and turned off. (Mój telefon odbił się od stołu, spadł na podłogę i wyłączył się.)
  This ball is useless, it doesn't bounce. (Ta piłka jest do niczego, nie odbija się.)
  link synonimy: rebound, boing
 2. podskakiwać [nieprzechodni]
  She bounced because she was so happy. (Ona podskakiwała, ponieważ była taka szczęśliwa.)
  Stop bouncing, I can't cut your hair. (Przestań podskakiwać, nie mogę obciąć ci włosów.)
 3. nie przyjąć, nie honorować (o czeku)  BrE potocznie [przechodni/nieprzechodni]
  My credit card bounced, can you pay? (Moja karta kredytowa nie została przyjęta, możesz zapłacić?)
 4. iść sprężystym krokiem [nieprzechodni]
  He was bouncing and had a gleam in his eye. (On szedł sprężystym krokiem i miał w oku błysk.)
 5. falować, unosić się (np. włosy, pierś) [nieprzechodni]
  Her breasts bounced as she was walking towards me. (Jej piersi falowały, kiedy szła w moją stronę.)
  You look great when your hair bounces. (Wyglądasz świetnie, kiedy twoje włosy falują.)
 6. odbić się, odbijać się (np. światło, dźwięk) [przechodni/nieprzechodni]
  The sound bounced from the empty walls. (Dźwięk odbijał się od pustych ścian.)
  Light of the Sun bounces from the Moon. (Światło słońca odbija się od księżyca.)
 7. wrócić, wracać do nadawcy (np. list, e-mail) [przechodni/nieprzechodni]
  An e-mail I sent to her bounced, I think I have the wrong address. (E-mail, który jej wysłałam, wrócił, myślę, że mam zły adres.)
  The letter bounced to me because it was wrongly addressed. (List wrócił do mnie, ponieważ był źle zaadresowany.)
 8. wylać, wykopać, wywalić (brutalnie zmusić do wyjścia) potocznie [przechodni]
  The guard bounced two aggressive men out of the club. (Ochroniarz wywalił z klubu dwóch agresywnych mężczyzn.)
  I had to bounce him from my party. (Musiałem wykopać go z mojej imprezy.)
  My father bounced me from the house. (Mój ojciec wywalił mnie z domu.)
 9. wybywać, znikać, zmywać się  AmE slang [nieprzechodni]
  I have to bounce, I have to be at home in 10 minutes. (Muszę się zmywać, muszę być w domu za 10 minut.)
  She couldn't stay, she only gave me a present and bounced. (Nie mogła zostać, dała mi tylko prezent i wybyła.)
  I think you should bounce, it is not safe in here. (Myślę, że powinieneś znikać, tutaj nie jest bezpiecznie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. odbicie [policzalny]
 2. siła odbicia (np. piłki)
 3. sprężystość (np. włosów)
  Her hair lost its bounce after her illness. (Jej włosy straciły sprężystość po jej chorobie.)
  My new shampoo gives my hair bounce and softness. (Mój nowy szampon nadaje moim włosom sprężystości i miękkości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa bounce i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "bounce"

phrasal verb
rzeczownik
idiom
przymiotnik
inne
kolokacje