PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"z rzędu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z rzędu" po polsku

z rzędu

przymiotnik
 1. straight ***
  • następujący po sobie, z rzędu
   The straight events were not coincidental. (Te następujące po sobie wydarzenia nie były przypadkowe.)
   The straight concerts have a similar theme. (Następujące po sobie koncerty mają podobny motyw przewodni.)
   I had to work six days straight last week. (W zeszłym tygodniu musiałem pracować sześć dni z rzędu.)
 2. running **  
  This was the third day running she had spent analyzing this article. (To był trzeci dzień z rzędu, który spędziła na analizowanie tego atykułu.)
przysłówek
 1. at a time  
 2. in succession
  • kolejno, z rzędu
   They lost three times in succession. (Oni przegrali trzy razy z rzędu.)
 3. consecutively
 1. in a row
idiom
 1. on the bounce
 2. on the trot    BrE potocznie

"z rzędu" — Słownik kolokacji angielskich

in succession kolokacja
 1. in przyimek + succession rzeczownik = kolejno, z rzędu
  Bardzo silna kolokacja

  Then more men, two or three of them in succession this time.

  Podobne kolokacje:
in a row kolokacja
 1. in przyimek + row rzeczownik = z rzędu, kolejno
  Zwykła kolokacja

  The next year we won three and then lost eight in row.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo