"dojść do siebie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dojść do siebie" po polsku

dojść do siebie

phrasal verb
 1. come round British English , come around American English *
 2. bounce back
 3. shake out
idiom
 1. cool out
 2. come to oneself   informal
czasownik
 1. overget British English
phrasal verb
 1. arrive at something **
  • dojść do czegoś (np. do jakiejś decyzji)
   The committee finally arrived at the decision. (Komitet nareszcie doszedł do decyzji.)
   We arrived at the agreement and we'll invest in your company. (Doszliśmy do porozumienia i zainwestujemy w twoją firmę.)
 2. proceed to something *
idiom
 1. whup the game

"dojść do siebie" — Słownik kolokacji angielskich

bounce back kolokacja
 1. bounce czasownik + back particle = pozbierać się, dojść do siebie, wrócić do normy
  Bardzo silna kolokacja

  It's happened to him before and he's always bounced back.

  Podobne kolokacje:
shake out kolokacja
 1. shake czasownik + out particle = uspokoić się, dojść do siebie (po jakimś wstrząsie)
  Bardzo silna kolokacja

  He shook out the paper and took a seat before the fire.

  Podobne kolokacje:
cool out kolokacja
 1. cool czasownik + out particle = uspokoić się, dojść do siebie, opanować się, ochłonąć
  Luźna kolokacja

  I just wanted to be left alone, to find a spot in space to cool my head out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo