"arrive at something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "arrive at something" po angielsku

arrive at something **

phrasal verb
  1. dojść do czegoś (np. do jakiejś decyzji)
    The committee finally arrived at the decision. (Komitet nareszcie doszedł do decyzji.)
    We arrived at the agreement and we'll invest in your company. (Doszliśmy do porozumienia i zainwestujemy w twoją firmę.)
  1. przybywać do, przybywa na, nadchodzić do, przyjeżdżać do
    She arrived at the airport an hour ago. (Ona przybyła na lotnisko godzinę temu.)
    We will arrive at our destination in two hours. (Za dwie godziny przybędziemy do naszego celu podróży.)

powered by  eTutor logo