"dojść do czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dojść do czegoś" po polsku

dojść do czegoś

phrasal verb
 1. arrive at something **
  • dojść do czegoś (np. do jakiejś decyzji)
   The committee finally arrived at the decision. (Komitet nareszcie doszedł do decyzji.)
   We arrived at the agreement and we'll invest in your company. (Doszliśmy do porozumienia i zainwestujemy w twoją firmę.)
 2. proceed to something *
idiom
 1. whup the game
phrasal verb
 1. come round British English , come around American English *
 2. bounce back
 3. shake out
idiom
 1. cool out
 2. come to oneself   informal
czasownik
 1. overget British English

powered by  eTutor logo