ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"opanować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opanować się" po polsku — Słownik angielsko-polski

opanować się

idiom
 1. cool out
 2. collect oneself , contain oneself  
czasownik
 1. check oneself
 1. control oneself
czasownik
 1. master ****
  • opanować (wiedzę) [TRANSITIVE]
   She mastered the English language. (Ona opanowała język angielski.)
   Tom mastered new skills. (Tom opanował nowe umiejętności.)
 2. contain ****
  • kontrolować, powstrzymać, opanować (np. przed rozprzestrzenianiem się czegoś) [TRANSITIVE]
   We're preparing a campaign to contain the violence in our city. (Przygotowujemy kampanię, aby powstrzymać przemoc w naszym mieście.)
   We've contained the virus from spreading. (Powstrzymaliśmy wirus przed rozprzestrzenianiem się.)
   We should be able to contain them in this area. (Powinno nam się udać powstrzymać je w tej części.)
  • opanować, pomieścić (emocje) [TRANSITIVE]
   Contain your emotions, Jane. (Powstrzymaj swoje emocje, Jane.)
   I couldn't contain my happiness. (Nie mogłem pomieścić swojej radości.)
   link synonim: check
 3. overrun ,
 4. hurdle *
 5. carve out
 6. restrain *
 7. infest
 8. overmaster
phrasal verb
 1. dial down
  • uspokoić (się lub dyskusję), zmniejszać napięcie (pomiędzy kimś), ostudzić, opanować
   Sometimes I can dial down just thinking about a yoga. (Czasami potrafię się opanować po prostu myśląc o jodze.)
   Politicians need to dial their discussions down a bit. (Politycy muszą trochę ostudzić swoje dyskusje.)
czasownik
 1. overcome **
  • pokonywać, przezwyciężać, opanowywać, uporać się [TRANSITIVE]
   He meditates to overcome stress. (On medytuje, aby pokonać stres.)
   She overcame her fear of heights. (Ona pokonała swój lęk wysokości.)
   He was able to overcome one hardship after another. (On był w stanie przezwyciężać jedną trudność za drugą.)
   She managed to overcome her fear of flying at last. (W końcu udało się jej pokonać strach przed lataniem.)
   You can overcome this disease. (Możesz pokonać tę chorobę.)
 2. grip **
  • opanowywać, ogarniać (np. panika, trema) [TRANSITIVE]
   When the fire broke out, panic gripped the people. (Kiedy wybuchł pożar, panika opanowała ludzi.)
   She went on the stage and stage fright gripped her. (Ona wyszła na scenę i ogarnęła ją trema.)
 3. check *****
  • powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [TRANSITIVE]
   I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
   Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
   link synonim: contain
 4. possess **
  • opanowywać, zawładnąć (np. o uczuciu) literary [TRANSITIVE]
   The anger possessed him and he couldn't control himself. (Gniew opanował go i nie mógł się kontrolować.)
   The love for her children possessed her. (Zawładnęła nią miłość do jej dzieci.)
 5. subjugate
 6. subdue
phrasal verb
 1. clamp down

Powiązane zwroty — "opanować się"

czasownik
panować = control +3 znaczenia
idiom
rzeczownik
panowanie = hand +13 znaczeń
opanowanie = restraint +15 znaczeń
phrasal verb
przymiotnik
opanowany = calm +11 znaczeń
inne

"opanować się" — Słownik kolokacji angielskich

cool out kolokacja
 1. cool czasownik + out particle = uspokoić się, dojść do siebie, opanować się, ochłonąć
  Luźna kolokacja

  I just wanted to be left alone, to find a spot in space to cool my head out.

  Podobne kolokacje: