Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"check oneself" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "check oneself" po angielsku

check oneself

czasownik
 1. powstrzymać się, opanować się (np. przed wybuchem śmiechu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "bill" po polsku
rzeczownik
 1. rachunek (w restauracji)
  Could I have the bill, please? (Czy mógłbym prosić o rachunek?)
  The waitress came up with the bill. (Kelnerka podeszła z rachunkiem.)
  The waiter hadn't added up the bill correctly. (Kelner źle podliczył rachunek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

.pl/szach-mat-bicie.php
czasownik
 1. sprawdzać (czy coś jest poprawne lub takie, jakie powinno) [przechodni/nieprzechodni]
  First of all, you should check if the information is true. (Przede wszystkim powinieneś sprawdzić czy informacja jest prawdziwa.)
  Have you checked everything? (Czy sprawdziłeś wszystko?)
  Check that you've shut all the windows before you leave. (Sprawdź, czy zamknąłeś wszystkie okna, zanim wyjdziesz.)
  He checked his answers again and handed the sheets to the teacher. (On ponownie sprawdził odpowiedzi i wręczył arkusze nauczycielowi.)
  link synonimy: verify, examine
 2. sprawdzać, dowiadywać się (uzyskiwać informacje) [przechodni/nieprzechodni]
  I'll check if she knows about the wedding. (Sprawdzę, czy ona wie o ślubie.)
  Could you check this phone number for me? (Czy mógłbyś sprawdzić dla mnie ten numer telefonu?)
  Can you check the weather for tomorrow? (Czy możesz sprawdzić pogodę na jutro?)
  link synonim: find out
 3. zgadzać się, pasować (przy porównaniu) [nieprzechodni]
  There were traces of blood but his sample didn't check, so he was let go. (Były ślady krwi ale nie zgadzały się z jego spróbką, więc go wypuszczono.)
  link synonim: match
 4. powstrzymywać, opanowywać, hamować (np. śmiech) [przechodni]
  I wasn't able to check my laughter, and he told me to leave. (Nie byłem w stanie opanować śmiechu i on kazał mi wyjść.)
  Check your excitement. The results are not official yet. (Opanuj podekscytowanie. Wyniki nie są jeszcze oficjalne.)
  link synonim: contain
 5. opanowywać, zatrzymywać, tłumić (np. powstanie, bunt) [przechodni]
  The police checked the uprising. (Policja stłumiła powstanie.)
  The president didn't know how to check the strike. (Prezydent nie wiedział jak stłumić strajk.)
  link synonim: control
 6. szachować, zaszachować [przechodni]
  He checked him with knight. (On zaszachował go skoczkiem.)
 7. nadawać, oddawać, oddawać na przechowanie (np. płaszcz)  AmE [przechodni]
  Why didn't you check your coat at the entrance? (Dlaczego nie oddałeś płaszcza przy wejściu?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. szach (w szachach) [policzalny]
  Check and mate! (Szach i mat!)
 2. sprawdzenie, kontrola [policzalny]
  How did your car check go? (Jak poszła kontrola twojego samochodu?)
  Products have passed the quality check. (Produkty przeszły kontrolę jakości.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. odprawić, nadać (bagaż, np. na lotnisku)
  We need to check in our baggage. (Musimy odprawić nasz bagaż.)
  She needs to check in at the airport. (Ona musi się odprawić na lotnisku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "cheque" po polsku
rzeczownik
 1. czek [policzalny]
  If you don't have any cash, just write me a cheque. (Jeżeli nie masz gotówki, po prostu wypisz mi czek.)
  He paid me off with an overdraft cheque. (On zapłacił mi czekiem bez pokrycia.)
  The bank issued me a traveller's cheque. (Bank wystawił mi czek podróżny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "tick" po polsku
rzeczownik
 1. zaznaczenie, ptaszek
  Place a tick next to an appropriate answer. (Proszę odhaczyć ptaszka obok właściwej odpowiedzi.)
  There was a check on the list next to his name. (Na liście obok jego imienia było zaznaczenie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zaznaczać, odhaczać [przechodni]
  Just tick his name after you visit him. (Po prostu odhacz jego imię, jak już go odwiedzisz.)
  She checked his name on the list. (Ona odhaczyła jego imię na liście.)
 2. zaznaczać (np. właściwą odpowiedź w kratce) [przechodni]
  Please tick the correct answer. (Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź.)
  Please check the square next to your name. (Proszę zaznaczyć kwadrat obok pańskiego imienia.)
 3. drażnić

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. fajka (znak wyboru)
  zobacz także: checkbox

Powiązane zwroty — "check oneself"

phrasal verb
inne
czasownik
rzeczownik
checklist = lista (rzeczy np. do zrobienia) +2 znaczenia
checkout = kasa (w supermarkecie) +1 znaczenie
chequer BrE , checker AmE = pionek (w grze) +2 znaczenia
check-in , check-in desk , CHKN (skrót) = stanowisko odprawy (na lotnisku)
check-in = zameldowanie się (np. w hotelu) +3 znaczenia
przymiotnik