BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"stanowisko odprawy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stanowisko odprawy" po polsku

stanowisko odprawy

rzeczownik
 1. check-in , check-in desk , CHKN (skrót)
  • stanowisko odprawy (na lotnisku)
   Mr. Smith is asked to report at the check-in desk. (Pan Smith jest proszony o zgłoszenie się do stanowiska odprawy.)
   There are several check-in desks at this airport. (Na tym lotnisku jest kilka stanowisk odprawy.)
   We brought our baggage to the check-in desk. (Przynieśliśmy nasz bagaż do stanowiska odprawy.)
 2. check-in counter  

"stanowisko odprawy" — Słownik kolokacji angielskich

check-in counter kolokacja
 1. check-in rzeczownik + counter rzeczownik = stanowisko odprawy
  Zwykła kolokacja

  No. 1 tried to explain that the tickets were taken at the check-in counter.

  Podobne kolokacje:
check-in desk kolokacja
 1. check-in rzeczownik + desk rzeczownik = stanowisko odprawy (na lotnisku)
  Luźna kolokacja

  Ten minutes later they were standing in front of the check-in desk.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo