Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"kasa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kasa" po polsku

kasa

obrazek do "cash register" po polsku obrazek do "checkout" po polsku obrazek do "dough" po polsku obrazek do "cash desk" po polsku
rzeczownik
 1. counter ***
  • okienko, kasa [policzalny]
   You can buy tickets at the counter in the station. (Możesz kupić bilety w okienku na stacji.)
   Go to the counter and ask for help. (Podejdź do okienka i poproś o pomoc.)
 2. cash register AmE , till BrE , cash till BrE , także: service till BrE
  • kasa (urządzenie używane w sklepie)
   Last year I worked at the till in the grocer's shop. (W zeszłym roku pracowałem przy kasie w sklepie spożywczym.)
   Do you know how to use a cash register? (Czy wiesz, jak obsługiwać kasę?)
 3. checkout
  • kasa (w supermarkecie)
   Sorry I'm late - I was queuing at the checkout in a supermarket. (Przepraszam, że się spóźniłem - stałem w kolejce do kasy w supermarkecie.)
 4. coffers
 5. dough , slang ** , bread slang ***
  • forsa, kasa, szmal, hajs [niepoliczalny]
   He's got lots of dough. (On ma kupę kasy.)
   I heard he's making some serious bread. (Słyszałem, że on zarabia sporo forsy.)
 6. peter ****
  • sejf, kasa slang
   Put our money in the peter and let's go! (Włóż nasze pieniądze do sejfu i chodźmy!)
   Where is the peter? We have to open it and take the money. (Gdzie jest sejf? Musimy go otworzyć i zabrać pieniądze.)
   This peter is indestructible. (Ten sejf jest niezniszczalny.)
 7. rocks **
  • forsa, kasa, siano, szmal  AmE slang
   Perhaps he could find some rocks out there. (Może tam on mógł znaleźć trochę szmalu.)
   The gangster kept his rocks in the basement. (Gangster trzymał swoją forsę w piwnicy.)
 8. dust ***
  • kasa, szmal, forsa slang
   How much dust have you got? (Ile masz szmalu?)
   I needed dust so I sold my phone. (Potrzebowałem forsy, więc sprzedałem swój telefon.)
 9. checkout counter , także: checkstand
  • kasa (w sklepie)
 10. cheese ***
  • pieniądze, kasa  AmE slang
   Amerykanie na zasiłku otrzymywali ser jako część swoich świadczeń, co później przekształciło się w znaczenie 'pieniądze' w slangu.
 11. wampum , także: wampumpeag
 12. bacon **
 13. tin *
 14. digits
 15. poppy , papaver
  • forsa, kasa, siano, szmal slang
   He's gonna need some poppy if he wants to get there. (Jeżeli on chce się tam dostać, będzie potrzebował trochę szmalu.)
 16. cheddar
 17. rhino
 18. dinero
 19. scratch **
  • forsa, siano, kasa slang
   He has a lot of scratch, he can afford anything. (On ma dużo siana, stać go na cokolwiek.)
   You owe me scratch, remember. (Wisisz mi kasę, pamiętaj.)
 20. cash desk
  • kasa (miejsce, gdzie płacimy w sklepie)
   Where's the cash desk? (Gdzie jest kasa?)
   She went to the cash desk and paid her bill. (Ona poszła do kasy i zapłaciła swój rachunek.)
  • kasa  BrE
 21. ochre BrE , ocher AmE
 22. paydesk
  • kasa (np. w sklepie)
 23. teller window  
 24. pay desk  
 25. cash-box  
 26. cash deck  
 27. ducat
 28. moola , także: moolah
 29. peag AmE potocznie , także: peage
 30. dosh
 31. doowacky   potocznie
 32. pelf
 33. oof slang
 34. Jewish ***
  • forsa, kasa, szmalec slang
   Can you lend me some Jewish? (Czy możesz pożyczyć mi trochę forsy?)
   I've lost a wallet with all of my Jewish in it. (Zgubiłem portfel z całą moją kasą.)
 35. scrilla AAVE slang
 36. duc-ducs
 37. simoleons
 38. mazuma
 39. long green
 40. quids
idiom
 1. long bread

Powiązane zwroty — "kasa"

phrasal verb
rzeczownik
czasownik
kasować = delete , del (skrót) +3 znaczenia
skasować = clip +3 znaczenia
przymiotnik
Zobacz także: skasowaniekasiarz

"kasa" — Słownik kolokacji angielskich

cash register kolokacja
 1. cash rzeczownik + register rzeczownik = kasa (urządzenie używane w sklepie)
  Bardzo silna kolokacja

  At some point, one of the men took $120 from the cash register.

checkout counter kolokacja
 1. checkout rzeczownik + counter rzeczownik = kasa (w sklepie)
  Silna kolokacja

  He might be reporting for a magazine sold at a checkout counter.

  Podobne kolokacje:
teller window kolokacja
 1. teller rzeczownik + window rzeczownik = kasa
  Luźna kolokacja

  A bank that must employ retired people to keep all its teller windows open.

  Podobne kolokacje:

podobne do "kasa" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "kasa" po angielsku

rzeczownik
kasa przyjmie (KP) = (cash) register receipt