"siano" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "siano" po polsku

siano

rzeczownik
 1. hay *
 2. rocks **
  • forsa, kasa, siano, szmal American English slang
   Perhaps he could find some rocks out there. (Może tam on mógł znaleźć trochę szmalu.)
   The gangster kept his rocks in the basement. (Gangster trzymał swoją forsę w piwnicy.)
 3. jack ****
 4. green *****
  • forsa, siano slang [niepoliczalny]
   I don't have enough green to buy myself a car. (Nie mam wystarczająco dużo forsy, żeby kupić sobie auto.)
   Can you lend me some green? I have to pay the bills. (Możesz pożyczyć mi trochę siana? Muszę zapłacić rachunki.)
 5. craft ***
  • forsa, szmal, siano slang
   I need to make some craft, do you have a job for me? (Muszę zarobić trochę siana, masz dla mnie pracę?)
   I've never seen so much craft in one place. (Nigdy wcześniej nie widziałem tyle szmalu w jednym miejscu.)
   The doctor got a lot of craft for the surgery. (Lekarz dostał dużo szmalu za tę operację.)
 6. poppy , papaver
  • forsa, kasa, siano, szmal slang
   He's gonna need some poppy if he wants to get there. (Jeżeli on chce się tam dostać, będzie potrzebował trochę szmalu.)
 7. rhino
 8. screw **
  • siano, szmalec, szmal British English slang
   He offered me quite a nice screw for the job. (On zaoferował mi całkiem niezła kasę za tę robotę.)
   Bring me my screw, I need it. (Przynieś mi mój szmal, potrzebuję go.)
 9. scratch **
  • forsa, siano, kasa slang
   He has a lot of scratch, he can afford anything. (On ma dużo siana, stać go na cokolwiek.)
   You owe me scratch, remember. (Wisisz mi kasę, pamiętaj.)
 10. dinero
 11. ochre British English , ocher American English
 12. scrilla African American Vernacular English slang
 13. simoleons
 14. long green
 15. quids
obrazek do "plant" po polsku Tomato Transplanting Mistakes to Avoid When Setting Out Plants Bring a shovel and help in Community Tree Planting in Oshawa ... obrazek do "seed" po polsku obrazek do "sow" po polsku
czasownik
 1. plant , *****
  • sadzić, siać [przechodni]
   I won't plant carrots this year. (W tym roku nie zasieję marchewek.)
   I have a house and a son, now it's time to plant a tree. (Mam dom i syna, teraz czas aby zasadzić drzewo.)
   My mother planted sunflowers in our garden. (Moja mama zasiała słoneczniki w naszym ogrodzie.)
 2. seed ***
  • siać, zasiać, sadzić, zasadzić, wysiać
   She seeded carrots in her garden. (Ona zasiała marchewki w swoim ogrodzie.)
   This tree was seeded years ago, but it has wilted recently. (To drzewo zostało zasiane lata temu, ale ostatnio uschło.)
   I want to seed a lemon tree in my garden, is it a good idea? (Chcę zasadzić drzewo cytrynowe w moim ogrodzie, czy to dobry pomysł?)
 3. sow *
czasownik
 1. insinuate
  • zasiać (np. niepewność, wątpliwości)

powered by  eTutor logo