Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"drill" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drill" po angielsku

drill **

obrazek do "drill" po polsku obrazek do "drill" po polsku
rzeczownik
 1. wiertarka [policzalny]
  My brother bought me a new drill. (Mój brat kupił mi nową wiertarkę.)
  I bought him a new drill for his birthday. (Kupiłem mu nową wiertarkę na jego urodziny.)
  My father uses an old drill. (Mój tato korzysta ze starej wiertarki.)
  I borrowed a drill from my neighbour. (Pożyczyłem wiertarkę od sąsiada.)
 2. metoda wielokrotnego powtarzania (np. jakiegoś ćwiczenia) [policzalny]
  This is my fourth baby, so I should know the drill by now. (To moje czwarte dziecko, więc już powinnam znać procedurę.)
 3. musztra [policzalny lub niepoliczalny]
  It was only a drill, an exercise. (To była tylko musztra, rodzaj ćwiczeń.)
 4. cajg, drelich (rodzaj tkaniny) [niepoliczalny]
  His pants are made out of drill. (Jego spodnie są zrobione z drelichu.)
 5. bruzda, rząd (w którym zasiane są rośliny) [policzalny]
 6. dryl
 7. próbny alarm, ćwiczenia (np. ewakuacji)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wiercić [przechodni/nieprzechodni]
  I'll drill a hole in this board. (Wywiercę dziurę w tej desce.)
  I couldn't sleep, my father has been drilling the walls all morning. (Nie mogłem spać, mój ojciec wiercił w ścianie cały ranek.)
  With such tools, I can drill through about anything. (Z takimi narzędziami mogę się przewiercić przez prawie wszystko.)
 2. borować (ząb) [przechodni/nieprzechodni]
  You may feel pressure as we drill, but no pain. (Możesz poczuć ucisk, kiedy będziemy borować, ale nie będzie bolało.)
  The dentist had to drill two of my teeth. (Dentysta musiał borować dwa z moich zębów.)
 3. wyuczyć (przez powtarzanie), wpoić (komuś coś) [przechodni]
  I drilled students in English pronunciation. (Wpoiłem studentom angielską wymowę.)
  She drilled in German vocabulary. (Ona wyuczyła się niemieckiego słownictwa.)
  I had to drill the multiplication table. (Musiałem wyuczyć się tabliczki mnożenia.)
 4. musztrować (żołnierzy)
  The officer drilled his soldiers. (Oficer musztrował swoich żołnierzy.)
  You don't have to drill us, officer. We know how to do it. (Nie musi nas pan musztrować, oficerze. Wiemy, jak to zrobić.)
 5. zasiać w rzędach, sadzić w rzędach [przechodni]
  Potatoes should be drilled. (Ziemniaki powinny być sadzone w rzędach.)
 6. sprzedać kulkę, strzelić slang [przechodni/nieprzechodni]
  A member of a gang drilled a cop and did a fade. (Członek gangu sprzedał policjantowi kulkę i dał nogę.)
  He drilled the thief and called the police. (On sprzedał kulkę złodziejowi i zadzwonił po policję.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. mandryl równikowy
przysłówek
 1. ogólnie przyjęta zasada (robienia czegoś) British English przestarzale

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "drill"

rzeczownik
idiom
czasownik
phrasal verb
kolokacje

powered by  eTutor logo