PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"kasjer" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kasjer" po polsku

kasjer

Service with a Smile? I wish. Personal Shopping Assistants
rzeczownik
 1. bank clerk British English , teller American English *
  • kasjer (w banku)
   a cashier
   He's a teller at the bank, isn't he? (On jest kasjerem w banku, prawda?)
   "It's eight hundred pounds, Mr Smith," replied the teller. ("To będzie osiemset funtów, panie Smith" odpowiedział kasjer.)
   I'm busy right now, please go to the next teller. (Jestem zajęty w tej chwili, proszę przejść do następnego kasjera.)
 2. cashier
  • kasjer (w sklepie) [COUNTABLE]
   someone whose job is to receive or pay out money in a shop
   The cashier reminded her to take the change. (Kasjer przypomniał jej, żeby wzięła resztę.)
 3. checker   American English
 4. ticket agent
  • kasjer, sprzedawca biletów (np. na dworcu kolejowym)
   Ask the ticket agent about the price of the tickets. (Zapytaj kasjera o cenę biletów.)
   I work as a ticket agent in the train station. (Pracuję jako kasjer na dworcu kolejowym.)
 5. checkout assistant   British English
 6. checkout operator  
 7. counter clerk
 8. cash clerk  
 9. booking clerk

"kasjer" — Słownik kolokacji angielskich

bank clerk kolokacja
 1. bank rzeczownik + clerk rzeczownik = kasjer (w banku)
  Bardzo silna kolokacja

  He worked as a bank clerk and his father was blind.

  Podobne kolokacje:
ticket agent kolokacja
 1. ticket rzeczownik + agent rzeczownik = kasjer, sprzedawca biletów (np. na dworcu kolejowym)
  Silna kolokacja

  "I am sure that there will be no problem," said the ticket agent.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo