"clerk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "clerk" po angielsku

clerk , **

rzeczownik
 1. sekretarz [COUNTABLE]
  He was a clerk at my office. (On był sekretarzem w moim biurze.)
  I have too many duties, I need a clerk. (Mam za dużo obowiązków, potrzebuję sekretarza.)
 2. urzędnik, urzędniczka, pracownik biurowy [COUNTABLE]
  He worked as a clerk to support his family. (Pracował jako urzędnik, żeby utrzymać rodzinę.)
  Don't complain, you're a clerk - it's a good job. (Nie narzekaj, jesteś pracownikiem biurowym - to dobra praca.)
 3. zakrystian (w kościele anglikańskim) old use [COUNTABLE]
  The clerk is cleaning up the church. (Zakrystian sprząta kościół.)
 4. klerk

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. pracować jako sprzedawca American English informal
  He clerks in a supermarket. (On pracuje jako sprzedawca w supermarkecie.)
  My brother clerked last summer to make some money. (Zeszłego lata mój brat pracował jako sprzedawca, żeby trochę zarobić.)
rzeczownik
 1. sprzedawca, ekspedient, ekspedientka (w sklepie) [COUNTABLE]
  The shop assistant was busy putting away some clothes. (Sprzedawca był zajęty odkładaniem na miejsce ubrań.)
  I have made a complaint about the unhelpful shop assistant. (Złożyłem skargę na mało pomocną ekspedientkę.)
  I'm just a clerk in a video store. (Jestem tylko sprzedawcą w sklepie filmowym.)
  She works as a clerk in a local grocery. (Ona pracuje jako ekspedientka w miejscowym sklepie spożywczym.)
  Being a clerk is not so easy, you have to be good at maths. (Bycie ekspedientem nie jest takie łatwe, trzeba być dobrym z matematyki.)
  link synonim: assistant

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. recepcjonista, recepcjonistka [COUNTABLE]
  The receptionist was helpful and friendly. (Recepcjonistka była pomocna i przyjazna.)
  The manager hired a new desk clerk. (Kierownik zatrudnił nową recepcjonistkę.)
  I want to speak with the receptionist. (Chcę rozmawiać z recepcjonistą.)
  The clerk got our room keys mixed up, that's all. (Recepcjonista pomylił klucze od naszych pokojów, to wszystko.)
  I found the clerk behind the counter in the reception. (Znalazłem recepcjonistę za ladą w recepcji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "clerk"

rzeczownik
przymiotnik
kolokacje

powered by  eTutor logo