"serve as a law clerk" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): służ w stopniu urzędnika prawa
  1. serve czasownik + clerk rzeczownik
    Silna kolokacja

    He served as clerk of the house in 1815 and 1816.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo