"appoint clerk" — Słownik kolokacji angielskich

appoint clerk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mianuj urzędnika
  1. appoint czasownik + clerk rzeczownik
    Silna kolokacja

    About this time he was appointed clerk to the council.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo