PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"appoint" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "appoint" po angielsku

appoint **

czasownik
 1. mianować, zamianować, wyznaczyć, powołać, powoływać (kogoś na jakieś stanowisko) [przechodni]
  to choose somebody for a job or a position
  Our party wishes to appoint me as the new president. (Nasza partia chce wyznaczyć mnie na nowego prezydenta.)
  You will appoint me your private secretary. (Wyznaczysz mnie swoją prywatną sekretarką.)
  link synonim: nominate
  zobacz także: preappoint
 2. ustanowić, wyznaczyć (np. termin lub miejsce odbycia się czegoś) oficjalnie [przechodni]
  We appointed the date for our wedding. (Wyznaczyliśmy datę naszego ślubu.)
  The dean of the university has appointed the date of the final exams. (Dziekan uniwersytetu wyznaczył datę końcowych egzaminów.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. mianować kogoś, powoływać kogoś
  The board appointed me the manager. (Rada mianowała mnie managerem.)
  He's been appointed our new chief. (On został mianowany naszym nowym szefem.)

Powiązane zwroty — "appoint"

przymiotnik
rzeczownik
appointee = osoba mianowana (na jakieś stanowisko)
czasownik
przysłówek
kolokacje