"kasowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kasowanie" po polsku

kasowanie

rzeczownik
 1. deletion
  • kasowanie (np. pliku, zdjęć), usuwanie (np. wyrazu z tekstu)
 2. deleting
 3. deleting
  • kasowanie (np. plików, zdjęć), usuwanie (np. imion z listy)
 4. erasing
 5. extinguishing
 6. canceling , także: cancelling
phrasal verb
 1. write something off BrE , total something AmE ****
  • skasować coś (np. samochód w wypadku)
   I totaled my father's car. (Skasowałem auto mojego ojca.)
   If you total my car, you'll have to buy a new one. (Jeśli skasujesz mój samochód, będziesz musiał kupić nowy.)
obrazek do "delete" po polsku
czasownik
 1. delete * , del (skrót) **
  • kasować (np. pliki, zdjęcia), usuwać (np. imię z listy) [przechodni]
   Her part was deleted in the final cut of the movie. (Jej kwestia została usunięta podczas ostatniego montażu filmu.)
 2. cancel **
 3. abolish *
 4. dele , deleatur
czasownik
 1. clip ***
  • skasować (bilet)  BrE
   Don't forget to clip your ticket! (Nie zapomnij skasować biletu!)
   Sir, have you clipped your ticket? (Proszę pana, czy skasował pan swój bilet?)
 2. extinguish
 3. obliterate
 4. shunt

Powiązane zwroty — "kasowanie"

rzeczownik
kasa = counter +30 znaczeń
kasacja = reversal +1 znaczenie
kasjer = bank clerk BrE , teller AmE +3 znaczenia
kasownik = natural +1 znaczenie
idiom
przymiotnik

powered by  eTutor logo