"agent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "agent" po polsku

agent

Being a Manager in Afghanistan
rzeczownik
 1. agent ****
  • agent, pełnomocnik, pośrednik, przedstawiciel (np. firmy)
   Our agent in Los Angeles deals with all our business in America. (Nasz agent w Los Angeles zajmuje się naszymi wszystkimi interesami w Ameryce.)
   My father is my agent. (Mój ojciec jest moim agentem.)
  • agent (reprezentujący pisarza, muzyka, aktora)
   Angelina Jolie's agent answered all the questions. (Agent Angeliny Jolie odpowiedział na wszystkie pytania.)
   My girlfriend is my agent. (Moja dziewczyna jest moim agentem.)
   You're fired, I will find a better agent. (Jesteś zwolniony, znajdę lepszego agenta.)
  • agent
   He was an enemy agent. (On był agentem wroga.)
   The next day that same FBI agent came to the house again. (Następnego dnia ten sam agent FBI przyszedł do domu ponownie.)
 2. manager ****
  • agent, menedżer, menadżer [policzalny]
   I'd been a manager for 15 years. (Byłem menadżerem przez 15 lat.)
   This is Mr Spock, our manager. (To jest pan Spock, nasz menadżer.)
 3. officer , ****
  • agent (używane przed nazwiskiem np. policjanta)  AmE [policzalny]
   Officer Smith will drive you home. (Agent Smith odwiezie panią do domu.)
   I need to talk to officer Johnson, where is he? (Muszę porozmawiać z oficerem Johnsonem, gdzie on jest?)
 4. intermediary
 5. commission agent
  • agent, ajent (działający we własnym imieniu)  BrE

"agent" — Słownik kolokacji angielskich

commission agent kolokacja
 1. commission rzeczownik + agent rzeczownik = agent, ajent (działający we własnym imieniu)
  Luźna kolokacja

  Here she was looked after by another of her sons - John, a commission agent.

"agent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "agent" po angielsku

agent ****

rzeczownik
 1. agent, pełnomocnik, pośrednik, przedstawiciel (np. firmy)
  Our agent in Los Angeles deals with all our business in America. (Nasz agent w Los Angeles zajmuje się naszymi wszystkimi interesami w Ameryce.)
  My father is my agent. (Mój ojciec jest moim agentem.)
 2. agent (reprezentujący pisarza, muzyka, aktora)
  Angelina Jolie's agent answered all the questions. (Agent Angeliny Jolie odpowiedział na wszystkie pytania.)
  My girlfriend is my agent. (Moja dziewczyna jest moim agentem.)
  You're fired, I will find a better agent. (Jesteś zwolniony, znajdę lepszego agenta.)
 3. agent
  He was an enemy agent. (On był agentem wroga.)
  The next day that same FBI agent came to the house again. (Następnego dnia ten sam agent FBI przyszedł do domu ponownie.)
 4. czynnik (chemiczny), odczynnik
  The teacher asked me to list five agents. (Nauczycielka poprosiła mnie, o wymienienie pięciu odczynników.)
  The chemist found a new agent. (Chemik znalazł nowy odczynnik.)
 5. czynnik
  Many agents caused the spread of the epidemic in Europe. (Wiele czynników spowodowało rozprzestrzenienie się epidemii w Europie.)
  Name four agents which contributed to the start of the battle. (Wymień cztery czynniki, które przyczyniły się do rozpoczęcia tej bitwy.)
 6. agens

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "agent"

rzeczownik

powered by  eTutor logo