"agenda" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "agenda" po angielsku — Słownik polsko-angielski

agenda ***

rzeczownik
 1. agenda (lista problemów do rozwiązania)
  This problem was unfortunately not on our agenda. (Ten problem nie był niestety na naszej agendzie.)
  On top of the organisation's agenda was to supply the Africans with water. (Na czele listy problemów do rozwiązania tej organizacji było zapewnienie Afrykańczykom dostępu do wody.)
 2. porządek obrad, agenda
  a list of topics to be discussed
  What's next on the agenda? (Co jest następne w porządku obrad?)
 3. agenda, program (partii politycznej)
  This party's agenda was based on liberal conservatism. (Program tej partii był oparty na liberalnym konserwatyzmie.)
 4. porządek dnia, terminarz (lista tematów do omówienia)
  The politician had a very packed agenda. (Polityk miał przepełniony terminarz.)
 5. agenda, organizer
 6. ukryty cel
  There has to be a hidden agenda behind his kind behaviour. (Musi być jakiś ukryty cel za jego zachowaniem.)
  I don't know what his agenda is but I'll find out. (Nie wiem jaki jest jego ukryty cel, ale się dowiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"agenda" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "agenda" po polsku — Słownik angielsko-polski

agenda

rzeczownik
 1. agenda ***
  • agenda (lista problemów do rozwiązania)
   This problem was unfortunately not on our agenda. (Ten problem nie był niestety na naszej agendzie.)
   On top of the organisation's agenda was to supply the Africans with water. (Na czele listy problemów do rozwiązania tej organizacji było zapewnienie Afrykańczykom dostępu do wody.)
  • porządek obrad, agenda
   a list of topics to be discussed
   What's next on the agenda? (Co jest następne w porządku obrad?)
  • agenda, program (partii politycznej)
   This party's agenda was based on liberal conservatism. (Program tej partii był oparty na liberalnym konserwatyzmie.)
  • agenda, organizer
 2. planner **