BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tajny agent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tajny agent" po polsku

tajny agent

rzeczownik
 1. operative
  • pracownik, tajny agent
   We have a report from our operatives in Russia. (Dostaliśmy raport od naszych tajnych agentów w Rosji.)
   You are our most prized operative. (Jest pan naszym najcenniejszym pracownikiem.)
 2. secret agent  
 3. undercover agent  
 4. sleuth , sleuthhound

"tajny agent" — Słownik kolokacji angielskich

secret agent kolokacja
 1. secret przymiotnik + agent rzeczownik = tajny agent
  Bardzo silna kolokacja

  Getting hit by a secret agent results in a game over.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo