"policjant" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "policjant" po polsku

policjant

obrazek do "officer" po polsku Police Officer Costume obrazek do "policeman" po polsku obrazek do "cop" po polsku dwi-cop-unwelcome-touching-
rzeczownik
 1. officer , ****   [policzalny]
  The officer asked him to pull over. (Policjant kazał mu zatrzymać pojazd.)
  The officer showed me the way to the hospital. (Policjant wskazał mi drogę do szpitala.)
 2. policeman **   [policzalny]
  He's a policeman. (On jest policjantem.)
  Hey, that policeman is signalling you to stop your car. (Hej, ten policjant macha, żebyś zatrzymał samochód.)
  They identified themselves as policemen. (Oni przedstawili się jako policjanci.)
  zobacz także: policewoman
 3. bobby **    BrE potocznie [policzalny]
  British intelligence agents don't work under the same rules as our bobbies. (Agenci brytyjskiego wywiadu działają na innych zasadach niż nasi policjanci.)
  This bobby wanted to arrest me! (Ten policjant chciał mnie aresztować!)
 4. pig **
  • policjant (obraźliwie) obraźliwie [policzalny]
   A pig gave me a speeding ticket. (Policjant dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
   You can't lie to a pig, you have to confess! (Nie możesz okłamać policjanta, musisz się przyznać!)
   The pig will find you anywhere. (Policja znajdzie cię wszędzie.)
 5. cop slang *** , copper BrE slang **
  • glina, policjant  AmE potocznie [policzalny]
   The cop continued to stare at him. (Gliniarz nadal się w niego wpatrywał.)
   Do you know what happened at the beach? There are cops everywhere. (Wiesz co się stało na plaży? Wszędzie są gliniarze.)
 6. billy ***
  • policjant, glina slang
   We need to get going before more billies arrive. (Musimy się zwijać zanim przyjedzie więcej glin.)
   Don't talk to him, he's a billy. (Nie rozmawiaj z nim, to glina.)
   He betrayed us - he asked a billy for help. (Zdradził nas - poprosił o pomoc policjanta.)
 7. bear , ****
  • glina, policjant slang [policzalny]
   That bear gave me a speeding ticket. (Tamten glina dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
   He's a bear, he'll search you! (On jest gliną, przeszuka cię!)
 8. peon
  • policjant (w Indiach)
 9. fed
 10. law enforcement agent    AmE
 11. bluecoat    AmE
 12. officer of the law    AmE
 13. po-po AmE potocznie
  • policjant, glina
   Throw out your weed, the po-pos are coming. (Wyrzuć jaranie, idą gliny.)
 14. flattie , flatty   potocznie
 15. Johnny Law
 16. occifer
 17. ossifer
 18. Peter Jay
 19. bizzy slang  
 20. cozzer BrE slang
 21. five-o   slang
 22. flic
  • policjant (we Francji) slang
 23. nail-em-and-jail-em   slang

"policjant" — Słownik kolokacji angielskich

 1. enforcement rzeczownik + agent rzeczownik = policjant
  Zwykła kolokacja

  There aren't enough law enforcement agents in the country to protect everyone.

 2. law rzeczownik + agent rzeczownik = policjant
  Zwykła kolokacja

  There aren't enough law enforcement agents in the country to protect everyone.

  Podobne kolokacje: