"policjant" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "policjant" po polsku — Słownik angielsko-polski

policjant

Police Officer Costume dwi-cop-unwelcome-touching-
rzeczownik
 1. officer ****   [COUNTABLE]
  The officer asked him to pull over. (Policjant kazał mu zatrzymać pojazd.)
  The officer showed me the way to the hospital. (Policjant wskazał mi drogę do szpitala.)
 2. policeman **   [COUNTABLE]
  He's a policeman. (On jest policjantem.)
  Hey, that policeman is signalling you to stop your car. (Hej, ten policjant macha, żebyś zatrzymał samochód.)
  They identified themselves as policemen. (Oni przedstawili się jako policjanci.)
  zobacz także: policewoman
 3. bobby **   British English informal [COUNTABLE]
  British intelligence agents don't work under the same rules as our bobbies. (Agenci brytyjskiego wywiadu działają na innych zasadach niż nasi policjanci.)
  This bobby wanted to arrest me! (Ten policjant chciał mnie aresztować!)
 4. pig **
  • policjant (obraźliwie) not polite [COUNTABLE]
   A pig gave me a speeding ticket. (Policjant dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
   You can't lie to a pig, you have to confess! (Nie możesz okłamać policjanta, musisz się przyznać!)
   The pig will find you anywhere. (Policja znajdzie cię wszędzie.)
 5. cop slang *** , copper British English slang **
  • glina, policjant American English informal [COUNTABLE]
   The cop continued to stare at him. (Gliniarz nadal się w niego wpatrywał.)
   Do you know what happened at the beach? There are cops everywhere. (Wiesz co się stało na plaży? Wszędzie są gliniarze.)
 6. billy ***
  • policjant, glina slang
   We need to get going before more billies arrive. (Musimy się zwijać zanim przyjedzie więcej glin.)
   Don't talk to him, he's a billy. (Nie rozmawiaj z nim, to glina.)
   He betrayed us - he asked a billy for help. (Zdradził nas - poprosił o pomoc policjanta.)
 7. bear ****
  • glina, policjant slang [COUNTABLE]
   That bear gave me a speeding ticket. (Tamten glina dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
   He's a bear, he'll search you! (On jest gliną, przeszuka cię!)
 8. peon
  • policjant (w Indiach)
 9. officer of the law   American English
 10. law enforcement agent   American English
 11. bluecoat   American English
 12. po-po American English informal
  • policjant, glina
   Throw out your weed, the po-pos are coming. (Wyrzuć jaranie, idą gliny.)
 13. Johnny Law
 14. occifer
 15. ossifer
 16. Peter Jay
 17. flattie , flatty   informal
 18. nail-em-and-jail-em   slang
 19. flic
  • policjant (we Francji) slang
 20. five-o   slang

"policjant" — Słownik kolokacji angielskich

 1. enforcement rzeczownik + agent rzeczownik = policjant
  Zwykła kolokacja

  There aren't enough law enforcement agents in the country to protect everyone.

  Podobne kolokacje:
 2. law rzeczownik + agent rzeczownik = policjant
  Zwykła kolokacja

  There aren't enough law enforcement agents in the country to protect everyone.

  Podobne kolokacje: