KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"policja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "policja" po polsku

policja

police Picture of Boston Police Interacting with Police
rzeczownik
 1. police *****   [PLURAL]
  I didn't want to call the police. (Nie chciałem dzwonić na policję.)
  I reported the theft to the police. (Zgłosiłem kradzież na policji.)
  That was standard police procedure. (To była standardowa procedura policyjna.)
  "Police" jest rzeczownikiem w liczbie mnogiej, dlatego nie należy pisać "a police", ale np. "a police officer", "a policeman", "a policewoman".
 2. the law ***  
  The law has been investigating into his case for months now. (Policja od miesięcy bada jego sprawę.)
  The law wants me to identify the body. (Policja chce, żebym rozpoznał ciało.)
 3. police force  
  It is well known that the Afghan Army and police force are in a difficult financial situation. (Wiemy, że sytuacja ekonomiczna armii i policji afgańskiej jest bardzo trudna.)
  He joined the police force after the war. (On wstąpił do policji po wojnie.)
  They don't have much confidence in police force. (Oni nie mają zbyt wiele zaufania dla policji.)
 4. the force **   British English [SINGULAR]
 5. the heat **
  • psy, pały, policja slang
   The heat can be here in a minute. (Psy mogą pojawić się tu za minutę.)
 6. constabulary   British English
 7. Old Bill   British English
 8. hook ***
  • psy, gliny, policja slang
   Be careful, the hook is everywhere. (Bądź ostrożny, policja jest wszędzie.)
 9. the Old Bill , the Bill **   British English informal
 10. blue boys   slang
 11. men in blue   slang
 12. Sam and Dave   slang
 13. nail-em-and-jail-em   slang

Powiązane zwroty — "policja"

rzeczownik
policjant = officer +21 znaczeń
gestapo (tajna policja w nazistowsich Niemczech) = Gestapo
policjantka = policewoman +2 znaczenia
inspektor (Policja) = colonel , coronel , Col. (skrót)
nagroda pieniężna (pieniądze, które policja wypłaca komuś kto udziela im informacji na temat przestępstwa) = reward
komisarz (Policja) = lieutenant , Lieut (skrót) , Lt (skrót) , także: looey slang , także: looie slang
podinspektor (Policja) = major , Maj. (skrót)
nadkomisarz (Policja) = captain , także: Capt
Ochrana (tajna policja w Imperium Rosyjskim) = The Department for Protecting the Public Security and Order , Okhrana (skrót)
Garda (policja w Irlandii) = Garda
nadinspektor (Policja) = brigadier general , także: brigadier-general , brigade general +1 znaczenie
podkomisarz (Policja) = second lieutenant , 2Lt (skrót)
czasownik
przeszukiwać (np. policja) = search
zaaresztować (gdy policja aresztuje kogoś) = bust
prowadzić działania operacyjne (np. wojsko, policja) = operate
zrobić objazd (np. straż miejska, policja) = detour
idiom
przymiotnik
policyjny = police +1 znaczenie

"policja" — Słownik kolokacji angielskich

police force kolokacja
 1. police rzeczownik + force rzeczownik = policja
  Bardzo silna kolokacja

  Later I was to find out he had some friends within the police force.

  Podobne kolokacje:
 2. police rzeczownik + force czasownik = policja
  Zwykła kolokacja

  "When the police forced their way into the castle it was empty."

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo