PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"captain" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "captain" po angielsku

captain *** , także: Capt

Captain in the US Army Air obrazek do "captain" po polsku Captain Bernard Warner Captain Morgan Graphics
rzeczownik
 1. kapitan (stopień wojskowy), kpt. (skrót) [policzalny]
  He was a captain in my troop. (On był kapitanem w moim plutonie.)
  Captain Ghost retired. (Kapitan Ghost przeszedł na emeryturę.)
  Captain Fuller, we got two seconds to make a decision. (Kapitanie Fuller, mieliśmy dwie sekundy na podjęcie decyzji.)
  Attention everyone. This is your captain speaking. (Proszę wszystkich o uwagę. Tu mówi wasz kapitan.)
 2. kapitan (na statku, łodzi podwodnej) [policzalny]
  They say that when a catastrophe takes place, the captain should leave the ship as the last one. (Mówi się, że jeżeli ma miejsce katastrofa, to kapitan powinien opuścić statek jako ostatni.)
  The captain welcomed his crew. (Kapitan powitał swoją załogę.)
 3. kapitan (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) [policzalny]
  She saluted to the captain. (Ona zasalutowała do kapitana.)
  Her uncle is a captain. (Jej wujek jest kapitanem.)
 4. kapitan (w drużynie piłkarskiej) [policzalny]
  There was a suggestion that we need a new team captain. (Pojawiła się sugestia, że potrzebujemy nowego kapitana drużyny.)
  My son is the captain of his school's football team. (Mój syn jest kapitanem szkolnej drużyny piłki nożnej.)
 5. komandor, kmdr (skrót)
  Captain, everything is ready. (Komandorze, wszystko jest gotowe.)
  The old man with a big moustache is a captain. (Ten starszy mężczyzna z wielkimi wąsami to komandor.)
 6. nadkomisarz (Policja) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kapitanować, być kapitanem (np. drużyny narodowej)
  Iker Casillas is the captain of Real Madrid. (Iker Casillas jest kapitanem Realu Madryt.)
  My son captains a school football team. (Mój syn jest kapitanem szkolnej drużyny piłki nożnej.)
 2. sprawować funkcję kapitana (np. na statku)
  Mr Smith captained the ship. (Pan Smith sprawował funkcję kapitana na statku.)
  I don't want to captain this cruise, I'm not responsible enough. (Nie chcę sprawować funkcji kapitana podczas tego rejsu, nie jestem wystarczająco odpowiedzialny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.