BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"gliny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gliny" po polsku

gliny slang

rzeczownik
 1. rollers
 2. hook ***
  • psy, gliny, policja slang
   Be careful, the hook is everywhere. (Bądź ostrożny, policja jest wszędzie.)
 3. the fuzz   American English slang
  If the fuzz had used more imagination, they would have easily found out you were smuggling drugs. (Jeśli gliny użyłyby trochę więcej wyobraźni, z łatwością by się zorientowali, że przemycasz narkotyki.)
 4. five-O , 5-o   American English slang
  Five-O are behind the corner, put the joint out. (Gliny są za rogiem, gaś jointa.)
dwi-cop-unwelcome-touching-
rzeczownik
 1. clay **   [UNCOUNTABLE]
  He was trying to support himself on his arms but they felt like clay. (On próbował podeprzeć się na ramionach, ale czuł, jakby miał je z gliny.)
 2. cop slang *** , copper British English slang **
 3. billy ***
  • policjant, glina slang
   We need to get going before more billies arrive. (Musimy się zwijać zanim przyjedzie więcej glin.)
   Don't talk to him, he's a billy. (Nie rozmawiaj z nim, to glina.)
   He betrayed us - he asked a billy for help. (Zdradził nas - poprosił o pomoc policjanta.)
 4. john *****
  • glina, pała, pies (policjant) Australian English slang
   How am I supposed to know you are not a john? (Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś gliną?)
   Don't talk to him, he's a john. (Nie gadaj z nim, to pies.)
 5. bear , ****
  • glina, policjant slang [COUNTABLE]
   That bear gave me a speeding ticket. (Tamten glina dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
   He's a bear, he'll search you! (On jest gliną, przeszuka cię!)
 6. fed
 7. roach
 8. weasel
 9. peeler
 10. big john
 11. po-po American English informal
  • policjant, glina
   Throw out your weed, the po-pos are coming. (Wyrzuć jaranie, idą gliny.)
 12. Kojak
 13. Johnny Law
 14. Peter Jay
 15. Uncle nab
 16. shamus
 17. daub
 18. walloper
 19. headache man
 20. plod
idiom
 1. little boy blue

Powiązane zwroty — "gliny"

czasownik
modelować (np. z gliny, drewna) = model
odlewać (np. z gliny, z ciasta, z brązu) = mould British English , mold American English
rzeczownik
przymiotnik
idiom
powiedzenie

powered by  eTutor logo