"glina" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "glina" po polsku — Słownik angielsko-polski

glina

dwi-cop-unwelcome-touching-
rzeczownik
 1. clay **   [UNCOUNTABLE]
  He was trying to support himself on his arms but they felt like clay. (On próbował podeprzeć się na ramionach, ale czuł, jakby miał je z gliny.)
 2. cop slang *** , copper British English slang **
  • glina, policjant American English informal [COUNTABLE]
   The cop continued to stare at him. (Gliniarz nadal się w niego wpatrywał.)
   Do you know what happened at the beach? There are cops everywhere. (Wiesz co się stało na plaży? Wszędzie są gliniarze.)
 3. billy ***
  • policjant, glina slang
   We need to get going before more billies arrive. (Musimy się zwijać zanim przyjedzie więcej glin.)
   Don't talk to him, he's a billy. (Nie rozmawiaj z nim, to glina.)
   He betrayed us - he asked a billy for help. (Zdradził nas - poprosił o pomoc policjanta.)
 4. john *****
  • glina, pała, pies (policjant) Australian English slang
   How am I supposed to know you are not a john? (Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś gliną?)
   Don't talk to him, he's a john. (Nie gadaj z nim, to pies.)
 5. bear ****
  • glina, policjant slang [COUNTABLE]
   That bear gave me a speeding ticket. (Tamten glina dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
   He's a bear, he'll search you! (On jest gliną, przeszuka cię!)
 6. roach
  • glina, pies American English slang
   A roach was here today, asking a lot of questions. (Był tutaj dzisiaj glina, zadawał całą masę pytań.)
 7. weasel
 8. peeler
 9. big john
 10. po-po American English informal
  • policjant, glina
   Throw out your weed, the po-pos are coming. (Wyrzuć jaranie, idą gliny.)
 11. Kojak
 12. Uncle nab
 13. Johnny Law
 14. Peter Jay
 15. shamus
 16. daub
 17. walloper
 18. headache man
 19. plod
idiom
 1. little boy blue