Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Old Bill" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Old Bill" po angielsku

Old Bill

rzeczownik
  1. policja  BrE
rzeczownik
  1. policja  BrE potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"Old Bill" — Słownik kolokacji angielskich

old bill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stary rachunek
  1. old przymiotnik + bill rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I want you to get that money in old bills, the older the better.