"medical bill" — Słownik kolokacji angielskich

medical bill kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): medyczny rachunek
  1. medical przymiotnik + bill rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Have you ever talked your way out of a medical bill?