"bill" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bill" po angielsku

bill *****

obrazek do "bill" po polsku obrazek do "bill" po polsku
rzeczownik
 1. rachunek (za jakąś usługę), faktura [policzalny]
  Can we pay the bill now? (Czy możemy teraz zapłacić rachunek?)
  The electricity bills are quite high this month. (Rachunki za prąd są dość wysokie w tym miesiącu.)
  Have you paid the bill yet? (Czy zapłaciłeś już rachunek?)
  link synonim: invoice
 2. projekt ustawy [policzalny]
  A majority of votes was needed for the bill to pass. (Większość głosów była wymagana, aby projekt ustawy przeszedł.)
  The government has introduced a new bill. (Rząd przedstawił nowy projekt ustawy.)
 3. dziób (ptaka) [policzalny]
  Instead of mouths, birds have bills. (Ptaki mają dzioby zamiast ust.)
  A sparrow is flying with a worm in its bill. (Wróbel leci z robakiem w swoim dziobie.)
 4. afisz, plakat, ulotka, program (np. koncertu) [policzalny]
  I saw a bill showing a new movie in the cinema. (Zobaczyłem plakat prezentujący nowy film w kinie.)
  Michael, you will hang the bills of our concert. (Michael, ty powiesisz ogłoszenia naszego koncertu.)
 5. kwit, poświadczenie [policzalny]
  I wish a bill of our contract. (Życzę sobie poświadczenie naszej umowy.)
  "Do you want the bill?" "No, thank you". ("Czy chcesz poświadczenie?" "Nie, dziękuję".)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ogłaszać, afiszować
  He billed that he will perform in the play. (On ogłosił, że zagra w sztuce.)
  Excuse me, I would like to make a bill. (Przepraszam, chciałbym coś ogłosić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "bill" po polsku
rzeczownik
 1. rachunek (w restauracji)
  Could I have the bill, please? (Czy mógłbym prosić o rachunek?)
  The waitress came up with the bill. (Kelnerka podeszła z rachunkiem.)
  The waiter hadn't added up the bill correctly. (Kelner źle podliczył rachunek.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "banknote" po polsku
rzeczownik
 1. banknot [policzalny]
  Do you have a €20 note? (Czy masz banknot €20?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. daszek (czapki)
  He could see anything in the harsh sunlight only thanks to the peak of his baseball cap. (Mógł cokolwiek widzieć w ostrym słońcu tylko dzięki daszkowi jego bejsbolówki.)
  He was wearing a cap with a flat visor. (On miał na sobie czapkę z płaskim daszkiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. wystawiać komuś rachunek
  She has billed me for the work she has done. (Ona wystawiła mi rachunek za pracę, którą wykonała.)
  He billed me for work that he didn't get through! (On wystawił mi rachunek za pracę, której nie wykonał!)
rzeczownik
 1. policja  BrE potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

nazwa własna
 1. Wilhelm (imię męskie)
  William is such a nice lad! (William jest takim miłym chłopcem!)
  Can I have a word with you, Mr William? (Czy mógłbym zamienić z panem słówko, panie Williamie?)

Powiązane zwroty — "bill"

rzeczownik
bell = dzwon, dzwonek +2 znaczenia
ll. (skrót) , ll (skrót) = linijki
utility bill = rachunek za media (prąd, woda, gaz, itp.)
Treasury Bill , także: Treasury bill , także: T-bill = bon skarbowy +1 znaczenie
trill = trel (ptaków), wibrujący dźwięk +1 znaczenie
Dell = Dell (producent sprzętu komputerowego)
college , także: Coll. = szkoła pomaturalna, kolegium +2 znaczenia
twill = tkanina diagonalna (o splocie ukośnym)
przymiotnik
czasownik
trill = śpiewać trele (o ptakach), dźwięczeć +1 znaczenie
idiom
kolokacje