"wystawiać komuś rachunek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wystawiać komuś rachunek" po polsku

wystawiać komuś rachunek

idiom
  1. bill somebody *****  
    She has billed me for the work she has done. (Ona wystawiła mi rachunek za pracę, którą wykonała.)
    He billed me for work that he didn't get through! (On wystawił mi rachunek za pracę, której nie wykonał!)

powered by  eTutor logo