BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ulotka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ulotka" po polsku

ulotka

ProMenPol Marketing Flyer TORONTO ON LINE FLYERS
rzeczownik
 1. bill *****
  • afisz, plakat, ulotka, program (np. koncertu) [COUNTABLE]
   I saw a bill showing a new movie in the cinema. (Zobaczyłem plakat prezentujący nowy film w kinie.)
   Michael, you will hang the bills of our concert. (Michael, ty powiesisz ogłoszenia naszego koncertu.)
 2. leaflet
  • ulotka, broszurka [COUNTABLE]
   small printed piece of paper with some information about a product, event or service, usually given free of charge
   She thrust a leaflet into my hand. (Ona wcisnęła mi do ręki ulotkę.)
   He got a job distributing leaflets for a local supermarket. (On dostał pracę przy roznoszeniu ulotek dla lokalnego supermarketu.)
   The information in the leaflet comes from the organisation's webpage. (Informacje na ulotce pochodzą ze strony internetowej tej organizacji.)
 3. flyer British English * , flier American English  
  a small sheet of paper advertising something
  Do you have a copy of that flyer? (Masz kopię tej ulotki?)
  This flyer may not be reliable. (Ta ulotka może nie być wiarygodna.)
  The flyer contained information on animal cruelty. (Ulotka zawierała informacje na temat okrucieństwa względem zwierząt.)
 4. handout
 5. circular , *  
  We need to hire someone to distribute the circulars. (Musimy zatrudnić kogoś do rozprowadzania ulotek.)
  Did you include our phone number in the circular? (Czy zawarłeś nasz numer telefonu na ulotce?)
 6. flysheet  

powered by  eTutor logo