MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"medical condition" — Słownik kolokacji angielskich

medical condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stan zdrowia
  1. medical przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The results for other medical conditions have been less clear.

powered by  eTutor logo