ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"certain condition" — Słownik kolokacji angielskich

certain condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pewny warunek
  1. certain przymiotnik + condition rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I would try to find her again on certain conditions.

powered by  eTutor logo